Пратите нас путем:

 

Мисија и циљеви

Помоћ - солидарност - одгововорност - активизам - повезивање - даривање - ктиторство - култура - образовање - обнова - очување - унапређење

Основни циљеви Фондације Осмех на дар су: пружање материјалне и моралне  подршке деци са подручја Косова и Метохије и интерно расељеним лицима и избеглицама, као и помоћ социјално угроженој, болесној деци и деци са посебним потребама у целој Србији. Поред тога, циљ Фондације је и ширење свести о социјалним и здравственим  условима, као и унапређење и промоција културе и образовања, у сиромашним и неразвијеним областима широм Републике Србије.

Основна мисија Фондације је промовисање солидарности, племенитих вредности и волонтерског активизма, првенствено међу младима, а затим и осталим људима добре воље који желе и могу да допринесу остварењу наших циљева. Такође, кроз рад Фондације настојимо да допринесемо обнови културе донаторства која је у Србији некада била изузетно развијена.

Основни принципи на којима је засновано деловање Фондације су инклузивност, транспарентност и политичка неутралност. Свако је добродошао да узме учешћа у раду Фондације уколико то не подразумева политизацију или личну корист, док се све донације (како оне које Фондација прима, тако и оне које Фондација даје) уредно евидентирају и  доступне су на увид свим заинтересованим лицима на интернет страници Фондације.

Коначно, Фондција је отворена за повезивање и сарадњу са другим, сличним организацијама и институцијама, у циљу размене информација, као и подизања свести становништва о постојећим проблемима у друштву (пре свега о недоступности здравствене заштите, сиромаштву и неадекватној опремљености образовних установа у одређеним областима). Поред оваквог вида сарадње, Фондција настоји да учврсти институционална партнерства са јавним, корпоративним и приватним сектором, развијајући општу и корпоративну друштвену одговорност.